ESTÜ Etkinlikleri

Ufuk Avrupa Programında Proje Teklifinde Yer Alan Uygulamanın Kalitesi ve Etkinliği Bölümünün Hazırlanması

Konu: Ufuk Avrupa Programında Proje Teklifinde Yer Alan Uygulamanın Kalitesi ve Etkinliği Bölümünün Hazırlanması

Hedef Çıktı: Katılımcıların Avrupa Komisyonu beklentilerini karşılayacak proje teklifi hazırlayabilmelerinin sağlanması