ESTÜ'den Haberler

ESTÜ Es-İBE’nin İlk Çalıştayına Ev Sahipliği Yaptı

ESTÜ Es-İBE’nin İlk Çalıştayına Ev Sahipliği Yaptı

Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ), Anadolu Üniversitesi (AÜ) ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesinin (ESOGÜ) ortaklaşa kurduğu Uygulamalı Eğitimde İnsan Bilgisayar Etkileşimi Ortak Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin (Es-İBE) ilk çalıştayı merkez koordinatörü olan ESTÜ’nün ev sahipliğinde 15 Haziran Çarşamba günü yapıldı.

Ülkemizde kurulan ortak merkezlerin beşincisi olma özelliği taşıyan ve 3 Nisan 2022’de Yönetmeliğinin Resmi Gazetede yayınlanmasının ardından çalışmalarına başlayan Es-İBE’nin ilk çalıştayına Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Kamil Çolak, Es-İBE Müdürü Doç. Dr. Nilgün Özdamar, müdür yardımcıları  Doç. Dr. İrfan Süral (ESOGÜ), Doç. Dr. Çiğdem Suzan Çardak (AÜ), Doç. Dr. Ebru Yazgan (ESTÜ) ve üç üniversiteden yaklaşık 30 öğretim üyesi katıldı.

Döğeroğlu: Merkez Değişim ve Dönüşümün Öncüsü Olacak

Çalıştayın açılışında konuşan, ESTÜ Rektörü Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu, merkezin oluşumuna yönelik ilk fikrin Ocak 2021’de ESTÜ öğretim üyelerinden geldiğini hatırlattı. Kurulan ortak merkezin, kurumlar arası ve disiplinler arası iş birliği ile birlikte iş yapma ve birlikte üretme kültürünü ön planda tutacağına vurgu yapan Döğeroğlu, bu doğrultuda ortak merkezin değişim ve dönüşümün öncüsü olacağının altını çizdi. 

Erdal: Etkin ve Etkileşimli Bir Araştırma Ekosistemi Oluşturmayı Arzuluyoruz

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal ise benzer kurum kültürüne sahip Eskişehir Teknik Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nin insan bilgisayar etkileşimi alanında tematik olarak üstün oldukları yönleriyle uyumlu olacak şekilde bir araya gelmesini sağlayarak etkin ve etkileşimli bir araştırma ekosistemi oluşturmayı arzuladıklarını ifade etti.

Çolak: Bilimsel ve Teknoloji Tabanlı Değer ve Ürün Üretmeyi İstiyoruz

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Kâmil ÇOLAK da ortak merkez aracılığıyla uygulamalı eğitimde insan bilgisayar etkileşimine yönelik bilgi ve teknolojiyi üretmeyi, toplumla paylaşmayı, uygulamalı eğitimde tasarıma dayalı bilimsel ve teknoloji tabanlı değer ve ürün üretmeyi istediklerini dile getirdi.  

Özdamar: Nitelikli İnsan Kaynağı Yetiştirmeye Yönelik Projeler Geliştirmeyi Amaçlıyoruz

Açılış konuşmalarının ardından merkezin tanıtım sunumunu Rektör Döğeroğlu yaptı. Merkez müdürü Doç. Dr. Nilgün Özdamar ise çalıştay programı ve süreci hakkında katılımcıları bilgilendirdi. Nilgün Özdamar, merkez bünyesinde uygulamalı eğitimde öğrenme ve mesleki performans gelişimi amacıyla sanal gerçeklik, artırılmış gerçeklik gibi etkileşimli teknolojilerin tasarımı, geliştirilmesi, uygulanması ve değerlendirilmesine yönelik araştırmalara öncelik verileceğini dile getirdi.

Merkezin üstleneceği rollere de değinen Özdamar, alt birimlere bağlı statik bir model yerine proje tabanlı dinamik çalışma modeli oluşturmayı, merkezin atıl çalışma grupları yerine aktif projelere bağlı çalışma grupları oluşturmayı, proje bazlı olarak ilgili farklı kurum ve kuruluşları, sanayi ve sektörü de kapsayacak şekilde kullanmayı, projeler ile ilgili ortak üniversitelerde yeterince etkin kullanılmayan altyapıları merkez kapsamında daha aktif hale getirmeyi, bordrosuz çalışan mekânsız laboratuvar fikrini içselleştirerek merkezin faaliyet alanı çerçevesinde nitelikli insan kaynağı yetiştirmeye yönelik projeler geliştirmeyi amaçladıklarını ifade etti.

Çalıştayda merkezin stratejik hedefleri ve güçlü yönleri de tartışıldı.  Çalıştay sonunda güncel fırsatların analizi sonuçlarına göre araştırma, eğitim ve topluma hizmet fikirlerinin ortaya çıkarılmasına yönelik çalışmaların başlatılmasına karar verildi.