Hakkımızda

Misyonumuz: Aynı kentte ve kökenlerinin aynı olması nedeniyle benzer kurum kültürüne sahip Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ), Anadolu Üniversitesi (AÜ) ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nin (ESOGÜ), tematik olarak üstün oldukları yönleriyle uyumlu olacak şekilde bir araya gelmesini sağlayarak kurumlararası ve disiplinlerarası işbirliğini, birlikte iş yapma kültürü ve bu kapsamda araştırma ekosistemi oluşturmak, uygulamalı eğitimde insan bilgisayar etkileşimine yönelik bilgi ve teknolojiyi toplumla paylaşmak, tasarım ve inovasyon kültürünü tanımlayıp kurumsallaştırmak ve bu alanda bilimsel değerler üreterek toplumsal hizmette öncü bir Merkez olmaktır.

Vizyonumuz: Uygulamalı Eğitimde İnsan-Bilgisayar Etkileşimi alanında disiplinlerarası çalışma kültürünü öne çıkaran değişim ve dönüşümün öncüsü bir araştırma ve uygulama merkezi olmaktır.

Politikamız

  • Uygulamalı Eğitimde İnsan-Bilgisayar Etkileşimi alanında ulusal ve uluslararası iş çevreleriyle, iş birliği ve eşgüdüm sağlayarak yürütülecek ortak çalışmalarla, değer yaratan araştırma çıktıları üretmek,
  • Uygulamalı Eğitimde İnsan-Bilgisayar Etkileşimi alanında belirlenen öncelikli odak noktalarına yönelik olarak geliştirilecek projelerin sürdürülebilirliğini sağlamak,
  • Tasarım odaklı düşünme, bu alanda disiplinlerarası ortak araştırmalar yaparak, bilimsel değer üretme kültürünü oluşturmak; bu kültürün bilim çevrelerinde benimsenmesinin çekiciliğini arttırarak kurumsallaştırmak ve bu kültürün yarattığı duyarlılıkların bilim kurumlarınca benimsenip yaygınlaşarak, göz ardı edilemez bir bir yaşam biçimine dönüşmesini hızlandırmak,
  • Araştırma sürecinin tüm bileşenlerini içeren, etkileşimli, çıktı ve etki odaklı Araştırma Yönetimi Ekosistemi geliştirerek bunu uygulamalara yansıtmak,
  • Üç Üniversitenin bilgi birikimini ve araştırma kabiliyetini girişimciliği ve toplumsal kalkınmayı destekleyecek şekilde yönetmek,
  • Üç Üniversitenin imkanlarını ve yetkinliklerini bilimin topluma tanıtılması, farkındalığın geliştirilmesi ve sevdirilmesi için kullanmak.
  • Sürekli öğrenmeye, iyileştirmeye ve inovasyona odaklanan bir kalite kültürü geliştirmek.

 

Sosyal Medya Hesaplarımız