Çalışma Modelimiz

  • Alt birimlere bağlı statik bir model yerine proje tabanlı dinamik çalışma modeli oluşturmak,
  • Âtıl alt çalışma grupları yerine aktif projelere bağlı çalışma grupları oluşturmak,
  • Projelere Ortakların içinden ve dışından araştırmacılar uzmanlık alanları doğrultusunda dahil edilebilmek,
  • Ortakların sahip olduğu laboratuvar ve çalışma gruplarının, proje gerekleri doğrultusunda, Proje Ortağı olmasını kolaylaştırarak, katılım ve katkısını artırmak,
  • Benzer iş birliği modeli, proje bazlı olarak ilişkili farklı kurum/kuruluşları, sanayi ve sektörü de kapsayacak şekilde kullanmak,
  • Projeler ile ilgili Ortaklardaki yeterince etkin kullanılmayan altyapı (teknoloji, donanım, yazılım, mekân vb.) merkez kapsamında daha aktif hale getirmek,
  • Eğitim, sağlık bilimleri, sosyal bilimler, mühendislik alanlarında yetkin insan kaynağı da bu model çerçevesinde daha aktif hale getirmek,
  • Bordrosuz çalışan mekânsız laboratuvar fikri içselleştirerek,
  • 2244, YÖK 100/2000 programları gibi nitelikli insan kaynağı yetiştirmeye yönelik projeler kapsamında bursiyerler projelerde yer alacak.