Yönetim Kurulu

 
ÜYE
Prof.Dr. Alper
ÇABUK

Eskişehir
Teknik Üniversitesi

 
ÜYE
Prof.Dr. Servet
TURAN

Eskişehir
Teknik Üniversitesi

 
ÜYE
Prof.Dr. Serkan
GÜNAL

Eskişehir
Teknik Üniversitesi

 
ÜYE
Doç.Dr. Deniz
ŞİMŞEK

Eskişehir
Teknik Üniversitesi

 
ÜYE
Doç.Dr. Hakan
KATIRCI

Eskişehir
Teknik
 Üniversitesi

 
ÜYE
Prof.Dr. Murat
BARKAN

Anadolu 
Üniversitesi

 
ÜYE
Prof.Dr. Şükrü
TORUN

Anadolu 
Üniversitesi

 
ÜYE
Prof.Dr. Işıl KABAKÇI
YURDAKUL

Anadolu 
Üniversitesi

 
ÜYE
Prof. Tevfik Fikret
UÇAR

Anadolu 
Üniversitesi

 
ÜYE
Dr.Öğr.Üye. Züleyha
ÖZBAŞ ANBARLI

Anadolu 
Üniversitesi

 
ÜYE
Prof.Dr. Baran
TOKAR

Eskişehir
Osmangazi
 Üniversitesi

 
ÜYE
Prof.Dr. Şerife
YÜCESOY ÖZKAN

 Eskişehir
Osmangazi Üniversitesi

 
ÜYE
Doç.Dr. İbrahim Şevki
BAYRAKTAR

Eskişehir
Osmangazi
 Üniversitesi

 
ÜYE
Doç.Dr. Metin
ÖZKAN

Eskişehir
Osmangazi Üniversitesi

 
ÜYE
Doç.Dr. Behçet Yalın
ÖZKARA

Eskişehir
Osmangazi Üniversitesi