ESTÜ Etkinlikleri

Ufuk Avrupa Programında Proje Tekliflerinin Değerlendirilmesi

Konu: Ufuk Avrupa Programında Proje Tekliflerinin Değerlendirilmesi

Hedef Çıktı: Katılımcıların Avrupa Komisyonu beklentilerini karşılayacak proje teklifi hazırlayabilmelerinin sağlanması