ESTÜ'den Haberler

Es-İBE Özelinde Ufuk Avrupa Programı ve İkili ve Çok Taraflı Uluslararası Proje Fon Fırsatları Bilgilendirme Eğitimi Gerçekleştirildi

Es-İBE Özelinde Ufuk Avrupa Programı ve İkili ve Çok Taraflı Uluslararası Proje Fon Fırsatları Bilgilendirme Eğitimi Gerçekleştirildi

Ufuk Avrupa Programı ve İkili ve Çok Taraflı Uluslararası Proje Fon Fırsatları Bilgilendirmeleri

Uygulamalı Eğitimde İnsan Bilgisayar Etkileşimi Ortak Uygulama ve Araştırma Merkezi araştırmacılarının Avrupa Birliği 9. Çerçeve Programı olan Ufuk Avrupa Programı ile İkili ve Çok Taraflı Uluslararası Proje Fon Fırsatları kapsamında aktif katılımını (proje koordinatör ve/veya ortaklık sayısı ve hakemlik rolleri ile) artırmak genel hedefi çerçevesinde Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) Rektörlük Öğretim Görevlisi Okan SALDOĞAN tarafından bilgilendirmeler gerçekleştirilmiştir.

Okan SALDOĞAN, 2021 yılı sonunda başladığı ESTÜ’deki görevi öncesi sırası ile Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) ve Türkiye Bilimsel ve Teknolojilk Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) görev almıştır. İlgili kurumlarının Uluslararası İlişkiler Birimlerinde Ulusal Proje hazırlama ve yürütme süreçlerinde deneyim kazanmış olup 2014-2020 yılları arasında yürütülen Avrupa Birliği 8. Çerçeve Programı olan Ufuk2020 Programı Ulusal İrtibat Noktası rolü ile ülkemiz araştırmacılarının programdan sağlayacağı faydanın artırılmasına yönelik faaliyetlerde görev almıştır. Ayrıca  Ufuk2020 Programı kapsamında fonlanan farklı projelerin başvuru ve yürütme süreçlerinde görev almıştır.    

Aşağıda detayları sunulan bilgilendirmeler sırasında araştırmacıların eş zamanlı olarak seçilen konu kapsamında belirlenmiş hedef çıktılara yönelik işlemleri gerçekleştirmesi veya başlatması da mümkün olmuştur.  

 

Tarih: 4 Ocak 2023

Konu: Yenilikleri ile Fonlama ve İhale Portalı ve Hakemlik Başvurusu

Hedef Çıktı: Katılımcıların portal üyeliklerini ve hakemlik başvurularını gerçekleştirmesi

Kapsam: Avrupa Komisyonu başta olmak üzere ilgili Avrupa Birliği (AB) organları tarafından yönetilen AB programları kapsamında 2018 yılında kullanıma açılan “Fonlama ve İhale Portalı (Funding & Tenders)” kullanıcılarına ilgilendikleri programlara ilişkin tüm bilgilere erişme ve bu programlarla ilgili tüm süreçleri yönetebilme imkanı sunmaktadır. Bilgilendirmenin ilk bölümünde 2021 yılında başlayan yeni dönemle birlikte portalda gerçekleştirilen yenilikler öne çıkartılarak portalın tanıtılması gerçekleştirilmiştir.

Fonlama ve İhale Portalı üzerinden gerçekleştirilecek tüm AB Programları başvurularının değerlendirme süreçleri için Avrupa Komisyonu Uzmanlarınca Hakem (Uzman) Veri Tabanından bağımsız değerlendiriciler belirlemektedir. Söz konusu veri tabanına kayıtlar “My Expert Area” veri konsolu üzerinden gerçekleşmektedir. Bilgilendirmenin ikinci bölümünde hakemlikle ilgili tüm süreçlerin takip edilmesine imkan veren ilgili veri konsolunun detaylı tanıtımının yapılması ve adım adım hakemlik kayıt sürecinin aktarılması gerçekleştirilmiştir. 

Tarih: 11 Ocak 2023

Konu: Ufuk Avrupa Programı Çağrı Başlıklarına Erişim ve Başlık İçerikleri & Konsorsiyum Oluşturma

Hedef Çıktı: Katılımcıların Avrupa Komiyonu beklentilerini karşılayacak proje teklifi hazırlayabilmelerinin sağlanması

Kapsam: Ufuk Avrupa Programı belirli periyotlarla hazırlanan çalışma programları kapsamında sürdürüImektedir. Katılımcılarda beklenti, çalışma programlarında yer alan uygun çağrı başlığı kapsamında proje tekliflerinin değerlendirmeye sunulmasıdır. Sunulan proje tekliflerinin Avrupa Birliği stratejilerine uygunluğu ve belirlenen eylem tipi beklentilerini karşılaması elzemdir. Ayrıca Ufuk Avrupa Programı araştırma alanları dikkate alınarak gruplanmış bir yapıya sahip görünsede bir araştırmacının alanı özelinde çağrı başlıklarını farklı program bileşenlerinde bulabilmesi mümkündür. Uygun başlıklarda sunulacak proje tekliflerinde doğrudan yer almak için oluşturulan konsorsiyumlara koordinatör ve/veya ortak olarak dahil olmak gereklidir. Bilgilendirmede Avrupa Komisyonu çalışma programı hazırlık stratejisi ve en sık karşılaşılan 3 Ufuk Avrupa eylem tipi özellikleri ve farklıkları paylaşılmış ve özellikle disiplinler arası çalışmaları teşvik başta olmak üzere çeşitli amaçları dikkate alarak hazırladığı çağrı başlıklarına erişim ile başlık içerikleri ve konsorsiyumlara dahil olma (koordinatörlük/ortaklık) hususlarına odaklanılmıştır.

 

Tarih: 15 Şubat 2023

Konu: İkili ve Çok Taraflı Uluslararası Projeler

Hedef: Araştırmacıların TÜBİTAK tarafından koordine edilen ikili ve Çok Taraflı Uluslarası Fon Fırsatları ve Fırsatları değerlendirmelerinin sağlanması

Kapsam: TÜBİTAK tarafından ulusal proje destekleri dışında uluslararası işbirlikli projelerde belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde fon sağlanmaktadır. Bu kapsamda bilgilendirmede TÜBİTAK Uluslararası İkili Proje Destekleri ve Çok Taraflı Programlar özelinde fırsatlara erişim, proje teklif hazırlama ve sunma süreçlerine odaklanılmıştır.