ESTÜ'den Haberler

Es-İBE tarafından düzenlenen Avrupa Birliği Proje Teklifi Hazırlama Eğitimi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir Teknik Üniversitesi bünyesindeki öğretim üyelerinden büyük ilgi gördü.

Es-İBE tarafından düzenlenen Avrupa Birliği Proje Teklifi Hazırlama Eğitimi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir Teknik Üniversitesi bünyesindeki öğretim üyelerinden büyük ilgi gördü.

 

Tarih: 7 Mart 2023 , 9 Mart 2023 ve 14 Mart 2023

Konu: Ufuk Avrupa Programında Proje Tekliflerinin Değerlendirilmesi &  Proje Teklifi Hazırlama (Sırası ile Mükemmellik, Etki ve Uygulama Bölümlerinin Hazırlanması)

Hedef Çıktı: Katılımcıların Avrupa Komiyonu beklentilerini karşılayacak proje teklifi hazırlayabilmelerinin sağlanması

Kapsam: Ufuk Avrupa Programı kapsamında sunulan proje teklifleri bağımsız değerlendiriciler (hakemler) tarafından hazırlanmış değerlendirme klavuzları kapsamında puanlanmaktadır. Proje tekliflerinin hazırlanması sürecinde ise temel olarak araştırmacıların “Mükemmellik”, “Etki”, ve “Uygulamanın Kalitesi ve Etkinliği (Uygulama)” başlıklı bölümleri hazırlaması beklenmektedir. 3 ayrı oturumda gerçekleştirilen bilgilendirmelerde sırası ile “Mükemmellik”, “Etki” ve “Uygulama” başlıkları özelinde hakemlerin değerlendirme kriterleri ve değerlendirme çıktılarıda dikkate alınarak ilgili proje teklif bölümlerinin hazırlanmasına ilişkin bilgiler paylaşılmıştır.